Pro Pirátskou stranu jsem zajišťovat tvorbu webových stránek kampaně Zachraňte internet.

www.zachraninternet.cz